pl en ru
menu
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest EMGAZ sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn.

Możecie się państwo kontaktować z nami listownie na adres: EMGAZ sp. z o.o. z, ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn,

mailowo na adres: info@emgaz.com.pl, telefonicznie pod numerem: 33 8575411,

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów handlowych, przeprowadzania rozliczeń finansowych, działań

marketingowych.

Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy

muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. ubezpieczycielom, bankom, podmiotom

świadczącym nam usługi audytowi, pomoc prawną, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, w czasie przez który moglibyście

Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na

podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Masz pytania?
zadzwoń: +48 33 85 75 411 lub skorzystaj z formularza