pl en ru
menu
Legalizacja dystrybutorów LPG

Legalizacja dystrybutorów LPG

stanowisko LPG EMGAZ

EMGAZ Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie legalizacji pierwotnej i wtórnej dystrybutorów LPG, dostarczając niezbędnej Oceny Zgodności. Ten dokument dopuszcza dystrybutory LPG do używania na rynku. Do legalizacji dystrybutorów LPG posiadamy odpowiednie stanowiska, urządzenia, jak i kwalifikacje. W ramach legalizacji, nasza firma wykona przegląd instalacji hydraulicznej i elektrycznej dystrybutora.

Pełny opis

Dystrybutor jest przyrządem pomiarowym, co sprawia, że w świetle polskiego prawa podlega on okresowej legalizacji na podstawie ustawy prawo o miarach. Zgodnie z tą ustawą, za legalizację uważa się zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie oraz poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

Ocenę zgodności dystrybutorów LPG wykonuje się przed wprowadzeniem danego egzemplarza dystrybutora do użytkowania, zaś legalizacja wtórna (legalizacja ponowna) wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do użytkowania. Każdy właściciel stacji LPG zobowiązany jest do wykonywania okresowej legalizacji dystrybutora. Legalizacja wydawana jest na okres 13 miesięcy.

Masz pytania?
zadzwoń: +48 33 85 75 411 lub skorzystaj z formularza